வைராவணன் வதை : கும்மி இன்னிசை

சென்னை : சென்னைப் பல்கலைக் கழகம் , 2004

வடிவ விளக்கம் : vii, (6+63) 69 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : வைராவணன் வதை சுவடி காணப்பெறும் இடங்கள் , மை ராவணன் வதை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க