உபதேசவுண்மை : கட்டளையும் தோத்திரமாலையும் அடங்கியிருக்கிறது

சிதம்பரம்

சென்னை : புவனேஸ்வரி அச்சுக்கூடம் , 1924

வடிவ விளக்கம் : (v), 87 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : சாமானியமாக கூறுதல் , ஞானயோகங்களிவையெனல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க