பொம்மைகளுக்கு அச்சு செய்யும் விதம்

இராஜகோபால், டி. கே.

தஞ்சை : மகாலிங்கம் அச்சகம் , 1965

வடிவ விளக்கம் : iii, 16 p.

துறை / பொருள் : கலை

குறிச் சொற்கள் : பொம்மைகளும் அச்சு செய்யும் முறை ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க