பொற்கால பூமிசாஸ்திரம்

Ram

கண்டி : கலைவாணி புத்தக நிலையம் , 1955

வடிவ விளக்கம் : ix- 420 p.

துறை / பொருள் : சாஸ்திரம்

குறிச் சொற்கள் : பூமி சாஸ்திரம்- உலக பூமி சாஸ்திரம்- இலங்கை பூமி சாஸ்திரம்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க