கர்ணம்ஸ் ஜந்திரி கைட்

லக்ஷ்மணராவ் சத்தியபால்

Madras : Srouti and Co. , 1923

வடிவ விளக்கம் : [iii]- 80 p.

பிற தலைப்பு : Karnams Jantry guide

துறை / பொருள் : கணிதம்

குறிச் சொற்கள் : Karnams jantry guide-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க