யுத்தம் : Second Part Tamil

Srinivasa Vencatachari, S.

Kumbakonam : Sarada Vilasa Press , 1915

வடிவ விளக்கம் : (i), 16 p.

பிற தலைப்பு : The War

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : துருக்கியும் யுத்தமும் , ஆங்கிலேயர்கள் யுத்தம் , இந்தியாவும் யுத்தமும்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க