தர்மப்ரச்னோத்தரம்

ஸகலகீர்த்தி ஆசாரியர்

ஆரணி : ஆரணி ஜைனஸகோதர சங்கம் , 1922

வடிவ விளக்கம் : vi- 24 p.

தொடர் தலைப்பு: ஆரணி ஜைன ஸகோதரசங்கத்தின் பிரசுரம் 4

துறை / பொருள் : சமயம்

குறிச் சொற்கள் : தர்மப்ரச்னோத்தரம்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க