ஸ்ரீ பிர்மா விஷ்ணு நவக்கிரக சிவத்தியானம்

மஹாதேவ அய்யர்

மதுரை : சி. எம். வி. பிரஸ் , 1933

வடிவ விளக்கம் : (ii)- 81 p.

துறை / பொருள் : சமயம்

குறிச் சொற்கள் : காப்பு- சத்திதேவி தியானம்- சூரியபகவான் தியானம்- சிவலிங்க தியானம்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க