இந்தியாவில் ஆங்கிலேய ஆதிபத்தியம் : Part II (Tamil)

Srinivasa Vencatachari, S.

Madras : The Guardian Press , 1915

வடிவ விளக்கம் : 15 p.

பிற தலைப்பு : British Rule in India

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : இந்தியாவில் பிரிடிஷ் துரைத்தனம் , சீர்திருத்தங்கள் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க