தோத்திரக் கீர்த்தனப்பாமாலை

பக்கிரியாபிள்ளை

மதுரை : ஷம்ஸியா அச்சகம் , 1919

வடிவ விளக்கம் : ii- 42 p.

பிற தலைப்பு : Thothirakeerthanappamalai

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : கீர்த்தனை- கீர்த்தனைப்பாமாலை-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க