கதிரேசன் பேரில் ஆனந்தக் களிப்பு : கதிர்காமத்துயேசல் கதிர்காமக்கும்மி திருப்பரங்குன்றம் காவடிச்சிந்து மங்களம் இவைகளடங்கியிருக்கின்றன

சென்னை : ஸ்ரீ பத்மநாப விலாச அச்சகம் , 1913

வடிவ விளக்கம் : 48 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : கதிர்காமத்துயேசல் , கதிர்காமக்கும்மி , திருப்பரங்குன்றம் காவடிச்சிந்து மங்களம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க