சிவசுப்பிரமணியர் பேரிலும் ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு பேரிலும் பஜனைக் கீர்த்தனை

சின்னாத்தி அம்பலம்

மதுரை : மகமதியன் பிரஸ் , 1924

வடிவ விளக்கம் : 64 p.

துறை / பொருள் : கீர்த்தனை

குறிச் சொற்கள் : முருகன் திரு மால்முருகன் என்ற மெட்டு- இராகம் கானடா தாளம் ஆதி-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க