ஜிநேந்திர ஞானத் திருப்புகழ்

ஆரணி : ஆரணி ஜைனஸகோதர சங்கம் , 1920

வடிவ விளக்கம் : [vi]- 79- viii- 9 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : திருப்புகழ்- ஜிநேந்திர ஞானத் திருப்புகழ்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க