மார்க்கண்டேயர் சரித்திரம் : முதற் பாகம்

வெங்கடேஸ்வரர், N. S.

சென்னை : முரஹரி அச்சுக்கூடம் , 1924

வடிவ விளக்கம் : 48 p.

துறை / பொருள் : நாடகம்

குறிச் சொற்கள் : பூவிருந்திருவே என்ற வர்னமெட்டு , என்னசெய்வேன் என்மகனே என்ற வர்ணமெட்டு

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க