சின்ன அர்ச்சுனன் சண்டை நாடகம் : (புலந்தீரன் தூது)

நாகாரத்தின

அமரம்பேடு : மலர்மகள் விலாச பிரஸ் , 1946

வடிவ விளக்கம் : 56 p.

துறை / பொருள் : நாடகம்

குறிச் சொற்கள் : துரோபதை சபைக்கு வருகிற கவி , புலந்திரன் தூது என்னும் , அர்ச்சுனன் வருகிற கவி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க