வந்தவாசி தாலூக்கா

கும்பகோணம் : V. S. வெங்கடராமன் கம்பெனி , 1928

வடிவ விளக்கம் : (25) p.

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : கிராமம் , கோயில்கள் , பிர்க்கா ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க