சாரதா : ஒர் இனிய தமிழ் நவீனம்

சதானந்தம் அம்மாள், ஞா. ப.

தருமபுரி : சஞ்சீவி அச்சகம் , 1934

வடிவ விளக்கம் : vi, 202 p.

துறை / பொருள் : கதை

குறிச் சொற்கள் : கதை , புதினம் , நாவல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க