காசி மா நகரம் : ஆரம்ப வகுப்புகளின் பரந்த படிப்பிற்குரியது)

பார்க்கர்ஸ்டு, C. A.

மதராஸ் : மாக்மில்லன் அண்டு கம்பெனி லிமிடெட் , 1948

வடிவ விளக்கம் : 13 p.

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : வரலாறு , சரித்திரம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க