சித்ரா பொது விஞ்ஞானம் : ஒன்பதாம் வகுப்பு (1965 - ஆம் ஆண்டு ஜீலை மாதம் சென்னை அரசினால் வெளியிடப்பட்ட பாடத்திட்டத்தைத் தழுவி எழுதப்பட்டது)

கிருஷ்ணன், G.

திருநெல்வேலி : சித்ரா பதிப்பகம் , 1965

வடிவ விளக்கம் : iv, 308 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : சுற்றுபுறத்தை ஆராய்தல் , இயற்கைச் சக்திகளைப் பயன்படுத்துதல் , நம்மை சுற்றியுள்ள உயிரினங்கள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க