திருக்கோட்டூர் தலபுராணம்

இராமநாத பிள்ளை, ப.

மன்னார்குடி : பாரதி பிரஸ் , 1951

வடிவ விளக்கம் : ii, 23 p.

துறை / பொருள் : ஸ்தல வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : இலக்கியம் , புராணம் , வரலாறு , கோயில்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க