பொது விஞ்ஞானம் : மூன்றாம் புத்தகம் (மூன்றாம் படிவத்திற்கு அல்லது எட்டாம் வகுப்புக்கு)

ராஜாராமன், S.

மதராஸ் : மாக்மில்லன் அண்டு கம்பெனி லிமிடெட் , 1955

வடிவ விளக்கம் : 179 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : உணவு , சுவாசித்தல் , பிறப்பும் வளர்ச்சியும் , சலனம் , வீடு கட்டுதல் , சுற்றுப்புறப் பொருள்களின் ஆராய்ச்சி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க