பொது விஞ்ஞானம் : ஏழாம் வகுப்பு (சென்னை அசினர் அண்மையில் வெளியிட்டுள்ள புதிய பாடத் திட்டத்தைத் தழுவி எழுதப்பட்டது)

நாகராஜன், B. V.

சென்னை : அஸோஸியேஷன் பப்ளிஷிங் ஹௌஸ் , 1966

வடிவ விளக்கம் : vi, 166 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : இயற்கைப் பொருள்களைப் பயன்படுத்துதல் , விஞ்ஞானிகளும் அவர்கள் கண்டு பிடிப்பும்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க