பொது விஞ்ஞானம் : ஒன்பதாம் வகுப்பு

சோமசுந்தரம், மு.

மதுரை : வி. சூ. சுவாமிநாதன் , 1959

வடிவ விளக்கம் : xi, 297 p.

துறை / பொருள் : கல்வி

குறிச் சொற்கள் : அறிவியல் , கல்வி , உயிர் நூல் , பௌதிகம் , ரசாயனம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க