ஆரம்ப விஞ்ஞானம் : ஏழாம் வகுப்புக்கு (இரண்டாம் புத்தகம்) 1945-ம் திருத்திய புதிய பாட திட்டப்படி

Narayanaswami, M.

கும்பகோணம் : V. S. வெங்கடராமன் கம்பெனி , 1947

வடிவ விளக்கம் : (iv), 115 p.

பிற தலைப்பு : Junior Elementary Science

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : மிருகங்களின் பராமரிப்பு , உணவு செரித்தல் , இரத்தச் சுழற்சி , உரங்கள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க