ஆரம்ப விஞ்ஞானம் : ஐந்தாம் வகுப்பு 1965 ஆம் வருசத்திய புதிய பாடத் திட்டப்படி எழுதப்பட்டது

நடராஜன், இரா.

சென்னை : சாம்பா பப்ளிஷிங் கம்பெனி , 1965

வடிவ விளக்கம் : iv, 140 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : வீட்டுத் தோட்டம் , உணவின் அவசியம் , சுவாசித்தல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க