பொது விஞ்ஞானம் : ஐந்தாம் வகுப்பு

ரங்கசாமி, T. A.

சென்னை : எடுகேஷனல் பப்ளிஷிங் , 1965

வடிவ விளக்கம் : iv, 137 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : வீட்டுத் தோட்டம் , பருவக் காலங்களும் தோட்டப் பயிர்களும்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க