பொது விஞ்ஞானம் : ஆறாம் வகுப்பு 1950 ஆம் வருட உயர்தர ஆரம்ப பாடசாலை பாடத்திட்டத்தைத் தழுவியது

பாஸ்கரன், ய.

சென்னை : நேஷனல் பப்ளிஷிங் கம்பெனி , 1950

வடிவ விளக்கம் : vii, 128 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : உணவு , சுவாசித்தல் , பிறப்பும் வளர்ச்சியும் , சலனம் , உடல் நலப்பாதுகாப்பும் ஆரோக்கிய வாழ்வும்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க