பொது விஞ்ஞானம் : எட்டாம் வகுப்பு 23 - 4 - 1958 இல் வெளியிடப்பட்டுள்ள புதிய பாடத்திட்டத்தை அனுசரித்து எழுதப்பட்டது

சவரிமுத்து, P.

Madras : Kabeer Printing Works , 1962

வடிவ விளக்கம் : xvi, 328 p.

துறை / பொருள் : அறிவியல்

குறிச் சொற்கள் : அளவு வகைகள் , தராசு , பொருள் திணிவு , எடை , சாதாரண இயந்திரங்கள் , பாஸ்கல் விதி , ஆர்க்கிமிடீஸ் தத்துவம் , மிதப்பு விதி

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க