ஸ்ரீ பழனி மாரியம்மன் வண்ணச்சிந்து

பக்கிரியாபிள்ளை, K.

பழனி : ஸ்ரீ கண்ணபிரான் விலாசம் பிரஸ் , 1921

வடிவ விளக்கம் : 8 p.

துறை / பொருள் : சமயம்

குறிச் சொற்கள் : கரகப்பாட்டு , மாரியம்மன் ஸ்துதி ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க