நாட்டுப்புறப் பாடல்கள் : சமூக ஒப்பாய்வு

சரசுவதி, வி.

மதுரை : மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் , 1982

வடிவ விளக்கம் : 291 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : சமயக்கோட்பாடு , மருத்துவம் , பெண்கள் நம்பிக்கை , பாத்திர உருவங்கள் , பழக்கவழக்கங்கள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க