தமிழ் முதலாவது கதா வாசக புஸ்தகம் : இரண்டாம் வகுப்பிற்கு

செல்வகேசவராய முதலியார், தி.

லண்டன் : மாக்மில்லன் அண்டு கம்பெனி லிமிடெட் , 1927

வடிவ விளக்கம் : ill. vi, 64 p.

துறை / பொருள் : கல்வி

குறிச் சொற்கள் : சிறுகதைகள் , தாலாட்டு பாடல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க