திருப்பரங்கிரியி லெழுந்தருளிய ஸ்ரீமத் சிவசுப்பிரமணியக்கடவுள் பேரின்பரசக் கீர்த்தனை : குருபரக் கண்ணி, பஞ்சரத்நத் திருப்புகழ், பிணிநீங்கு திருப்பதிகம், தோத்திர மஞ்சரி, நாமாவளித் திரட்டு

சின்னச்சாமி ஆச்சாரியார், சி.

மதுரை : ஸ்ரீ ராமச்சந்திர விலாச அச்சியந்திரசாலை , 1913

வடிவ விளக்கம் : x, 85 p.

துறை / பொருள் : கீர்த்தனை

குறிச் சொற்கள் : பஞ்சரத்நத் திருப்புகழ் , பிணிநீங்கு திருப்பதிகம் , குருபரக் கண்ணிகள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க