குமாரெட்டயபுரம் என்று பேர் விளங்கிய குழந்தாபுரி ஸ்ரீ பாலசுப்பிரமணியக் கடவுள்மீது தோத்திரப் ரபந்தம்

கந்தசாமிபிள்ளை, S.

தூத்துக்குடி : வி. ஆர். மோத்தா அன்சன், அருணோதயம் பிரிண்டிங் பிரஸ் , 1925

வடிவ விளக்கம் : 13 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : விநாயகர் துதி , வெண்பா , திருப்புகழ்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க