பிரணவப்பொருளறியாத பிரமன் : முருகக்கடவுளும் பிரமதேவனும்

ஸ்ரீநிவாஸாசாரியர், பு. க.

வேலூர் : சுந்தர விநாயகர் அச்சுக்கூடம் , 1914

வடிவ விளக்கம் : (ii), 21 p.

துறை / பொருள் : சரித்திரம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க