காஞ்சிபுர மகாத்மியம்

ரங்கநாதன்

காஞ்சிபுரம் : டவுன் பிரஸ் , 1931

வடிவ விளக்கம் : (36+6) 42 p.

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : சோழர்களின் ஆளுகை- விஜயநகர அரசர்களின் ஆட்சி-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க