ஸ்ரீலோலன் : இனிய துப்பறியும் தமிழ் நாவல்

கெங்காதரன், அ. ரா.

காஞ்சிபுரம் : T.S. ராஜம் அண்டு சன் , 1927

வடிவ விளக்கம் : [v], 200 p.

துறை / பொருள் : நாவல்

குறிச் சொற்கள் : கதை , புதினம் , நாவல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க