திருவாரூர் நான்மணிமாலை முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளைத்தமிழ்

குமரகுருபரசுவாமிகள்

சென்னை : கபீர் அச்சுக்கூடம் , 1952

வடிவ விளக்கம் : (iii)- 120 p.

தொடர் தலைப்பு: திருப்பனந்தாள் ஸ்ரீ காசிமடத்து வெளியீடு

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : காப்புப்பருவம்- செங்கீரைப் பருவம்- தாலப் பருவம்- முத்தப் பருவம்- அம்புலிப் பருவம்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க