லவணபுரம் என்னும் உப்பூர்ப்புராணம்

சுப்பிரமணிய ஐயர்

தஞ்சை : பூர்ணசந்திரோதயம் அச்சகம்

வடிவ விளக்கம் : [vii]- 84- 48 p.

துறை / பொருள் : புராணம்

குறிச் சொற்கள் : உப்பூர்ப்புராணம்- லவணபுரம்- படலம்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க