ஸ்ரீ விஜயமங்கலத்திலுள்ள ஸ்வாமிகளின் மீது பாடிய பஜனாமிர்த பக்திரசக் கீர்த்தனம்

குமரானந்த

செவ்வாய்ப்பேட்டை : கோல்டன் பிரஸ் , 1923

வடிவ விளக்கம் : 12:00 PM

துறை / பொருள் : கீர்த்தனை

குறிச் சொற்கள் : ஜெயராமாயென்ற மெட்டு- காந்தி யென்ற சிங்கம் யென்ற மெட்டு-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க