அற்புதானந்த பார்ஸி ஹிந்துஸ்தான் பஜனை கீர்த்தனைகள் : இந்துடன் சில வித்வசிரோன்மணிகளால் இயற்றிய விநாயகர் பதிகமும், தண்டபாணி சந்தப்பதிகமும் முருகன் திருப்புகழும் அற்புதமான கீர்த்தனைகளும் அடங்கியுள்ளன.

மதுரை : சூரியோதயம் பிரஸ் , 1917

வடிவ விளக்கம் : 48 p.

துறை / பொருள் : கீர்த்தனம்

குறிச் சொற்கள் : கீர்த்தனம் , பக்தி , இலக்கியம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க