இரங்கோன் சுயதேக்கன் கோபுர சரித்திரம்

ஸ்ரீநிவாசம்

சென்னை : மதராசு ரிப்பன் அச்சியந்திராசாலை , 1899

வடிவ விளக்கம் : 38 p.

பிற தலைப்பு : The Shewa dagon pagoda

துறை / பொருள் : வரலாறு

குறிச் சொற்கள் : வரலாறு- சரித்திரம்-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க