ஸ்ரீ பாஷ்யம் ஸ்ருதப்ரகாசிகா ஸஹிதம் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு : இரண்டாவது வால்யூம் ஜந்மாத்யதிகரணம், சாஸ்த்ரயோ நித்வாதிகரணம், ஸமந்வயாதிகரணம் அடங்கியது

ஸ்ரீரங்கம் : ஸ்ரீ விலாஸம் அச்சகம் , 1937

வடிவ விளக்கம் : [iv], 387 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : ஜந்மாத்யதிகரணம் , சாஸ்த்ரயோநித்வாதிகரணம் , ஸமந்வயாதிகரணம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க