அலங்காரச் சித்திரத் தையல் வேலை : [92 படங்கள் அடங்கியது]

ஸீதாலெக்ஷிமி, R.

தென்காசி : ஸ்ரீ ஸீதாலெக்ஷிமி தேவி சித்திராலயம் , 1941

வடிவ விளக்கம் : [ii], [21] p.

பிற தலைப்பு : Hobbies embroidery designs

துறை / பொருள் : தையற்கலை

குறிச் சொற்கள் : Embroidery designs , தையல் வேலை

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

தொடர்பான புத்தகங்கள் இல்லை

கருத்து தெரிவிக்க