கீதரஸ மஞ்சரி என்னும் பக்திரசகீர்த்தனங்கள்

தேவுடுவைய, C. S.

குளித்தலை : ஸ்ரீ மீனாம்பிகை பிரஸ் , 1923

வடிவ விளக்கம் : 29 p.

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : வனஜாக்ஷி என்ற மெட்டு-

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க