பொது மக்களுக்கான மருத்துவ நூல்கள் : ஓர் ஆய்வு

ஜோசப், நே.

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் , 2001

வடிவ விளக்கம் : (vi), 148 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக வெளியீடு 229

துறை / பொருள் : மருத்துவம்

குறிச் சொற்கள் : மருத்துவத் தமிழாக்க முயற்சிகள்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

விமர்சனம் எழுத.

Manivannan 05-12-19

Very useful book for improving people health and wealth.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க