இயந்திரவியல் இயந்திரப் பொறியியல் கலைச்சொற்கள்

இராதா செல்லப்பன்

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் , 2002

வடிவ விளக்கம் : viii, 249 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக வெளியீடு 247

துறை / பொருள் : பொறியியல்

குறிச் சொற்கள் : கலைச்சொற்கள் , பொறியியல் , இயந்திரவியல்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க