அறிவொளிக் கற்போர்களின் எழுத்தறிவுத் திறன்கள் : புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஒரு மதிப்பீடு

அண்ணாதுரை, கு.

தஞ்சாவூர் : தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் , 1998

வடிவ விளக்கம் : vi, 47 p.

தொடர் தலைப்பு: தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக வெளியீடு 207

துறை / பொருள் : ஆய்வுநூல்

குறிச் சொற்கள் : கல்வி , எழுத்தறிவு

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க