சைவப்பேரரசு

மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை, த. ச.

கும்பகோணம் : ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர் பிரஸ் , 1952

வடிவ விளக்கம் : (v), (40+5) 45 p.

தொடர் தலைப்பு: திருவாவடுதுறை ஆதீன வெளியீடு 48

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் :

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

கருத்து தெரிவிக்க