ஸ்ரீ அழகின் பெருமாள் அவர்கள் பாடியருளிய மநு விஞ்ஞானேசுவரீயம், என்னும், மிதாக்ஷரத்தின் வழி நூல்

அழகின் பெருமாள், 15th cent

சென்னை : மகாமகோபாத்தியாய டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையர் நூல்நிலையம் , 1960

வடிவ விளக்கம் : xx, 260 p.

துறை / பொருள் : சாஸ்திரம்

குறிச் சொற்கள் : சாஸ்திரம் , லட்சணம்

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க