தமிழ் இலக்கிய வரலாறு : 13, 14, 15ஆம் நூற்றாண்டுகள்

சதாசிவ பண்டாரத்தார், தி. வை., 1892-1960

சிதம்பரம் : அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் , 1957

வடிவ விளக்கம் : viii, (110+5) 115 p.

தொடர் தலைப்பு: அண்ணாமலை பல்கலைக் கழகத் தமிழ் நூல் வெளியீடு

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : நளவெண்பா , பாரதம் , உண்மை விளக்கம் , திருப்புகழ் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க