நால்வர் சரித்திரமும் அற்புதத் தேவாரத் திரட்டும்

சென்னை : சாது அச்சுக்கூடம் , 1941

வடிவ விளக்கம் : (iv), (76) p.

தொடர் தலைப்பு: தருமபுரம் ஆதீனம் வெளியீடு 41

துறை / பொருள் : இலக்கியம்

குறிச் சொற்கள் : திருவாசகம் , திருமந்திரம் , பெரிய புராணம் ,

MARC வடிவம் பார்க்க

மேற்கோள் பார்க்க

பதிவிறக்க குறியீடு அலகீடு

பதிவிறக்க விருப்பங்கள்

பதிவேற்ற விபரங்கள்

விமர்சனங்கள் விமர்சனங்களை சேர்க்க

எந்த விமர்சனங்களும் இன்னும் இல்லை. விமர்சனம் எழுத.

தொடர்புடைய நூல்கள்

கருத்து தெரிவிக்க